укр
Довідник страхувальника / Закони України та постанови КМ

Закони України та постанови КМ

ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 1. ВР України, Закон від 1996.03.07 № 85/96-ВР«Про страхування»
 2. ВР України, Закон від 1997.06.04 № 306/97-ВР«Про внесення зміни до Закону України „Про страхування“»
 3. ВР України, Закон від 1997.10.21 № 589/97-ВР«Про внесення змін до Закону України „Про страхування“»
 4. ВР України, Законвід 1997.10.21 № 590/97-ВР«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань страхування»
 5. ВР України, Закон від 2000.09.14 № 1937-III«Про внесення змін до Закону України „Про страхування“»
 6. ВР України, Закон від 2001.10.04 № 2745-III«Про внесення змін до Закону України „Про страхування“»
 7. ВР України, Закон від 2001.11.29 № 2857-III«Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про пенсійне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей і державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців»

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 1. Державна податкова адміністрація, Лист від 2000.02.25 № 2684/7/15-1117«Щодо роз'яснення деяких питань оподаткування прибутку підприємств та віднесення витрат на страхування до складу валових витрат»
 2. Мінекономіки, Лист від 2002.03.06 № 82-14/6«Щодо валюти страхування»
 3. Державна податкова адміністрація, Лист від 2001.12.14 № 8052/6/17-0516«Щодо стягнення прибуткового податку із суми страхових внесків, сплачених підприємством страховій компанії за договором добровільного страхування свого працівника, який у випадку настання страхової події не стає одержувачем суми страхового відшкодування (страхової суми)»
 4. Державний комітет молодіжної політики; спорту і туризму України, Лист від 2001.12.11 № 41/07-156«Щодо страхування туристів (медичного та від нещасного випадку)»
 5.  Державна податкова адміністрація, Лист від 2002.01.02 № 1/6/15-1416«Про віднесення до складу валових витрат вартості страхування цивільної відповідальнос-ті, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів»
 6. Вищий господарський суд, Лист від 2001.11.14 № 01-8/1207"Про внесення змін до деяких інформаційних листів Вищого арбітражного суду України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про страхування“»
 7. Державна податкова адміністрація, Лист від 1999.11.19 № 6539/6/15-1216«Про віднесення до складу валових витрат витрат у вигляді страхових платежів зі страхування відповідальності перед третіми особами»
 8. Державна податкова адміністрація, Лист від 2000.09.25 № 5328/6/15-1116«Щодо страхування орендованого майна»
 9. Державна митна служба, Лист від 1998.07.14 № 09/1-1557-ЕП«Про надіслання постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.98 N 1024 „Про здійснення контролю за наявністю полісів обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України — власників (водіїв) транспортних засобів під час перетинання ними державного кордону“»
 10. Мінфін, Лист від 2000.11.01 № 065-115/11-11928«Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2000 р. N 1276 [про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів]»
 11. Держмитком, Лист від 1996.10.16 № 15/1-722"Про надіслання Постанови Кабінету Міністрів від 17.09.96 N 1122 «Про граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян» та Постанови Кабінету Міністрів від 04.10.96 N 1223 «Про внесення доповнень до Граничних розмірів страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян»
 12. Національний банк, Лист від 1998.09.22 № 13-111/1653«Щодо проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»
 13. Державна податкова адміністрація, Листвід 1999.06.29 № 5270/5/16-1218«Про податок на додану вартість [щодо питання обкладення податком на додану вартість страхового збору з обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті як складової частини загальної вартості перевезення]»
 14. Державна податкова адміністрація, Лист від 1997.11.06 № 16-1110/13-528«Про деякі питання оподаткування [ щодо віднесення витрат на страхування комерційного ризику та страхових внесків до валових витрат підприємства]»
 15.  Державна податкова адміністрація, Лист від 2001.02.13 № 664/6/22-3215«Щодо операцій зі страхування життя фізичної особи»
 16. Державна податкова адміністрація, Лист від 2000.02.21 № 835/6/15-1116«Щодо правомірності включення витрат зі страхування ризиків невиконання завдань з управління державними корпоративними правами до валових витрат як комерційних ри-зиків»
 17. Державна податкова адміністрація, Лист від 1998.05.06 № 5199/10/16-1101«Про податок на додану вартість [ щодо звільнення від оподаткування вартості операцій, пов'язаних із страхуванням і перестрахуванням і порядку ведення податкового обліку ]»

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 1. Укрзалізниця, Наказ від 2002.07.18 № 374-Ц«Щодо страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів»
 2. Мінтранс, Наказ|Порядоквід 1999.05.17 № 260«Про затвердження Порядку укладання договорів страхування морських суден, що перебувають у державній власності і передаються судновласниками у фрахт, оренду, лізинг [Мінтранс] [3679]»
 3. Мінбудархітектури, Протокол|Положення від 1994.06.15 № 10«Положення про страхування ризиків в будівництві»

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТ-РІВ УКРАЇНИ

 1. КМ України, Постанова від 2002.08.19 № 1219«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів»
 2. КМ України, Постанова від 2002.07.11 № 1000«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності»
 3. КМ України, Постанова від 2002.06.01 № 733«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»
 4. КМ України, Постанова від 2002.03.29 № 402«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї»
 5. КМ України, Постановавід 1996.08.14 № 959«Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випа-дків на транспорті»
 6. ВР України, Постанова від 1999.03.18 № 516-XIV«Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України „Про стра-хування“»
 7. КМ України, Постанова від 1998.07.13 № 1083«Про порядок і умови проведення обов'язкового авіаційного страхування»
 8. КМ України, Постановавід 1992.08.19 № 487«Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників митних органів»
 9. ВР України, Постановавід 1999.05.20 № 689-XIV«Про проект Закону України про внесення змін до Закону України „Про страхування“»
 10. КМ України, Постановавід 1995.06.23 № 449«Про внесення змін і доповнень до Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури»
 11.  КМ України, Постановавід 1996.12.11 № 1501«Про внесення доповнень до Положення про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»
 12. ВР України Постанова від 1996.03.07 № 86/96-ВР«Про порядок введення в дію Закону України „Про страхування“»
 13.  КМ України, Постановавід 1998.12.18 № 2011«Про внесення зміни і доповнення до Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті»
 14. КМ України, Постанова від 2001.09.26 № 1228«Про затвердження розмірів страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території Укра-їни»
 15. КМ України, Постанова від 1998.01.26 № 93«Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про розміри страхових платежів на 1998 рік за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території Укра-їни»
 16. КМ України, Постанова від 2001.01.12 № 8«Про внесення змін до Порядку та умов державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів»
 17. ВР України, Постанова від 1994.12.28 № 333/94-ВР«Про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»
 18. КМ України, Постанова від 1999.03.31 № 494«Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»
 19. КМ України, Постанова від 1996.05.06 № 483«Про врегулювання порядку здійснення державного обов'язкового страхування майна, що належить громадянам»
 20. ВР України, Постанова від 1995.06.02 № 229/95-ВР"Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України «Про страхування»
 21. КМ України, Постанова від 1996.02.12 № 196«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів»
 22. КМ України, Постанова від 1995.04.03 № 232«Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)»
 23. КМ України, Постанова від 1993.11.27 № 969«Про затвердження Умов обов'язкового державного страхування життя і здоров'я народ-них депутатів України та порядку виплати їм і членам їхніх сімей страхових сум»
 24. КМ України, Постанова від 1994.02.22 № 116«Про затвердження Умов обов'язкового (додаткового) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини»
  25. КМ України, Постанова від 1998.08.17 № 1292«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування державних виконавців»
 25. КМ України, Постанова від 1994.06.03 № 349«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби»
 26. КМ України, Постанова від 1996.09.17 № 1122«Про граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян»
 27. КМ України, Постановавід 2000.06.14 № 955«Про організаційні заходи щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття»
 28. ВР України, Постанова від 1999.03.03 № 470-XIV"Про визнання таким, що втратив чинність, абзацу третього пункту 5 Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України „Про страхування“»
 29. КМ України, Постанова від 1998.10.16 № 1642«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції»
 30. Президія ВР України, Постанова від 1995.04.06 № 188/95-ПВ«Про проекти законів України про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу Української РСР, про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та проект Постанови Верховної Ради України про введення в дію Закону України „Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів“»
 31. КМ України, Постанова від 1995.05.31 № 378«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій»
 32. КМ України, Постанова від 1995.03.31 № 227«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю»
 33. КМ України, Постанова від 1995.03.22 № 206«Про зміни, доповнення та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України з питань державного обов'язкового страхування»
 34. КМ України, Постанова від 1995.07.31 № 589«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування працівників державної лісової охорони»
 35. КМ України, Постанова від 1992.08.19 № 486«Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури»
 36. ВР України, Постанова від 1997.03.20 № 150/97-ВР"Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України „Про страхування“»
 37. КМ України, Постанова від 1995.03.09 № 165«Про доповнення Положення про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ України»
 38. КМ України, Постанова від 1996.10.04 № 1223«Про внесення доповнень до Граничних розмірів страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян»
 39. КМ України, Постанова від 1992.11.19 № 627«Про внесення змін до Положення про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ республіки»
 40. КМ України, Постанова від 1997.06.28 № 664«Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ України»
 41. КМ УРСР, Постанова від 1991.06.29 № 59«Про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ республіки»
 42. ВР України, Постанова від 1997.06.04 № 304/97-ВР«Про проект Закону України про внесення доповнень до Закону України „Про страхуван-ня“»
 43. КМ України, Постанова від 1994.02.14 № 89«Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів»
 44. КМ України, Постанова від 1998.08.17 № 1280«Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків»
 45. КМ України, Постанова від 1994.06.04 № 358«Про удосконалення механізму державного регулювання тарифів у сфері страхування»
 46. ВР України, Постанова від 2001.11.29 № 2852-III«Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань страхування»
 47. КМ України, Постанова від 1996.09.28 № 1175«Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»
 48. КМ України, Постанова від 2002.07.09, № 944«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. КМ України, Розпорядження КМ від 1995.12.18, № 773-р«Про заходи щодо впровадження системи медичного страхування на залізницях України»

 

Довідник страхувальника

Симпатичная девочка из call-центра

Звертайтеся за телефонами:

+38 (044) 425-65-32 (33,34,35)

На сайті Ви можете заповнити заявку на страхування .

Також Ви можете надіслати нам Ваші зауваження та пропозиції .

Якщо Вам зручніше спілкуватися з нашим фахівцем особисто – запросіть його за вказаним телефоном.